09-12-2015 Categorie: Laatste nieuws

Drempels in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden moeten weg!

Doven en slechthorenden die ondersteuning uit het maatschappelijk werk willen, komen allerlei drempels tegen. Bijvoorbeeld: de eerste intake gebeurt door iemand die niets van de specifieke behoeften van doven en slechthorenden af weet. Of er is geen tolk aanwezig bij het gesprek. Dit kan tot allerlei misverstanden leiden.

Ook komt het vaak voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden. Op dit moment (december 2015) hebben er maar 165 van de 390 gemeenten toestemming gegeven voor een vrij toegankelijke gespecialiseerde maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

Eigen bijdrage

Het maatschappelijk werk is een 'algemene voorziening' voor iedereen, waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Voor doven en slechthorenden valt maatschappelijk werk echter onder de 'maatwerkvoorziening', waarvoor men vaak wél een eigen bijdrage moet betalen. Dat leidt tot rechtsongelijkheid tussen horenden en doven/slechthorenden. Het maatschappelijk werk zou óók voor doven en slechthorenden overal gratis toegankelijk moeten zijn.

Voor bijvoorbeeld woonbegeleiding of individuele begeleiding kan overigens wel een eigen bijdrage gevraagd worden. Horende mensen moeten daarvoor ook een eigen bijdrage betalen.

Als u merkt dat u toch een eigen bijdrage moet betalen voor maatschappelijk werk of andere drempels ervaart bij aanvragen voor de Wmo vragen we u een melding bij ons te doen. Dan kunnen we die vanuit de belangenorganisaties gebruiken als een extra reden om zo snel mogelijk goede afspraken te maken om de drempels en de rechtsongelijkheid op te heffen.

Oog op zorg is een project van het Platform doven, slechthorenden en tos.