Meldpunt

Een meisje met gehoorapparaat leest een stripboek

Loopt u tegen problemen aan in het nieuwe zorgstelsel? Heeft u klachten, bijvoorbeeld:

  • Mijn gemeente heeft geen inzicht in gespecialiseerde hulp voor doven, slechthorenden of TOS.
  • De communicatie met de begeleider(s) verloopt niet goed.
  • Ik krijg niet de zorg die ik nodig heb.
  • Ik kan geen contact opnemen met de gemeente.
  • Ik begrijp de informatie van de zorgverzekeraar niet.

Geef dan uw problemen en klachten door. Ook zaken die wél goed gaan, lezen we graag! U kunt een melding doen via het meldpunt.

Daar kunt u een formulier invullen in geschreven Nederlands of een filmpje in de Nederlandse Gebarentaal uploaden. Als u dat wilt, kunt u een antwoord krijgen op uw melding. Geef in dat geval uw e-mailadres door. Als er meer ingewikkelde klachten zijn, kunt u een Skype-afspraak maken met de (gebarentaalvaardige) projectmedewerker.

Oog op Zorg verzamelt graag zowel uw goede als uw minder goede ervaringen met het nieuwe zorgstelsel. De belangrijkste signalen geven we door aan de overheid en de zorgaanbieders. Oog op Zorg heeft contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS. Oog op Zorg bewaakt op deze manier de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg- en dienstverlening in het nieuwe zorgstelsel voor doven, slechthorenden en mensen met TOS.

De veranderingen in de zorg zijn vaak ingewikkeld. Doven, slechthorenden en mensen met TOS moeten in staat blijven om goede zorg te regelen voor zichzelf en/of voor hun omgeving. Dit geldt ook voor familie en/of hulpverleners, die zorg regelen voor dove, slechthorende of TOS-cliënten.

Voor uw ervaringen met de verstrekking en het gebruik van hoorhulpmiddelen is een apart meldpunt.
U vindt dit meldpunt hier: https://www.hoorwijzer.nl/meldformulier.html

  • Uitleg meldpunt

    By clicking on the video, you will change the context of this page.